„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Jurnalul gîndurilor mele

Explicația unui fenomen: Aroganța noilor ciocoi din Est

Un volum tipărit de „Le Monde” în  1995, sub titlul Transitions à lʼEst (Tranzițiile în Est), surprinde în spațiul comunist, printre altele, fenomenul îmbogățiților peste noapte. Față de acești noi ciocoi, cum li s-a spus, s-au lansat pînă acum doar diatribe morale. Dezamăgite de spectacolul țoapelor deșănțate, multe inteligențe sensibile le-au tratat cu scîrbă. De altfel, revenirea unei anume nostalgii după apusele vremuri comuniste își are un temei și în această aroganță a noilor îmbogățiți.

Continuați lectura >

Molotov sau eterna victorie a mediocrității

Pe numele său adevărat Skriabin, Viaceslav Molotov își face loc în cercul strîmt al conducerii URSS în 1921, cînd e ales secretar al Comitetului Central. Moartea lui Stalin îl găsește tot șef: prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ceea ce însemna, practic, adjunctul dictatorului. Din 1921 și pînă la moartea sa, în 1952, „genialul învățător al popoarelor” face prăpăd printre vechii bolșevici. Troțki, Buharin, Kamenev, Zinoviev sînt executați. Alții, numeroși, sînt trimiși în Siberia sau debarcați din funcții.

Continuați lectura >

Împăratului bizantin Romanos i s-au scos ochii cu un țăruș!

Cine a zis că omul e o ființă bună la suflet? Dar mai ales cine a zis că bunul creștin se supunea învățăturilor lui Iisus? Și că astfel bizantinul, care făcea zilnic cruci pe toată suprafața pieptului, ajungînd și la pîntec, nu totdeauna supt, își dorea zece obraji, nu doi cît avea, pentru a-i putea întoarce, pe rînd, după ce era pălmuit primul? La Mazinkert, în celebra bătălie din 26 august 1071 dintre selgiucizii conduși de sultanul Alp Arslan, și bizantinii conduși de Împratul Romanos al IV-lea, Diogenes, Romanos a căzut prizonier.

Continuați lectura >

Ce-au învățat rușii de la Mongoli

Amintirea romanilor. Atît în Vikingii, cît și în The Last Kingdom, Alfred cel Mare se preocupă de amintirea ocupației romane. Romanii îi servesc drept model pentru multe dintre realizări, inclusiv pentru cele militare. Volumul Anglo-Saxon Kingdoms: A Captivating Guide to the History of Wessex and Mercia, apărut în seria de mare succes Captivating History, Kindle Edition, 2020...

Continuați lectura >

Un document istoric: Raportul secret al lui Hrușciov

De la Mica Valahie am cumpărat și Raportul secret al lui Hrușciov la Congresul al XX-lea al PCUS, tipărit la editura Majadahonda înainte ca politicaly corectennes s-o fi transformat în Mica Valahie. Documentul, apărut sub genericul Crimele lui Stalin din colecția Dosarele comunismului, ceea ce înseamnă punerea sub semnul propagandei anticomuniste, beneficiind de o copertă naiv comercială, n-a fost publicat în România pînă în 1998 și nici după aceea de o altă editură.

Continuați lectura >

Dezastrul romanilor din Pădurea Teutoburg

Am început serialul Barbarii (Barbarians, 2022), de pe Netflix, telenovelă despre tragedia din Pădurea Teutoburg, unde, în anul 9, după Christos, au fost masacrate de către Germani trei legiuni romane. Wikipedia o consideră una dintre marile bătălii ale umanității prin consecințele sale pentru Imperiul Roman: „Rezultatul ei a fost înfrângerea zdrobitoare a trei legiuni romane împreună cu trupele anexe, care erau sub conducerea senatorului roman Publius Quinctilius Varus. Alianța triburilor germane a fost condusă de Arminius (sau Hermann), un prinț al tribului germanic Cherusc.

Continuați lectura >

Maşina de meditat cu voce tare

Legendara disponibilitate a lui Nichita Stănescu de-a face literatură în orice moment şi din orice poziţie a dat literaturii române una dintre cele mai frumoase cărţi de meditat cu voce tare, Respirări, editura Sport-Turism, 1982. Ea strînge la un loc textele risipite de Nichita Stănescu prin reviste, alăturîndu-le unei suite de desene ale autorului, de o înduioşătoare naivitate prin ambiţia de a fi altceva decît ceea ce sunt: nişte mîzgălituri. O linie încovoiată, ca un cîrlig de prins peşte, ţine să fie, conform scrisului de mînă al autorului...

Continuați lectura >

Nalcik – punctul cel mai depărtat din Rusia și din lume atins vreodată de Armata Română

Am strîns și am trimis la dactilografiat materialele despre Nalcik. S-au dezvălui deja, fără să le transcriu, și ideile principale ale articolului de pe cristoiublog.ro. Campania din Est numără multe cuceriri de localități renumite: Odesa, Sevastopol, Rostov, Simferopol, Dalnik. Nici una nu mi se pare însă de senzaționalismul orașului Nalcik, din Caucaz. Potrivit datelor, Nalcik e perla Caucazului de azi.

Continuați lectura >

De ce nu l-a sunat Nicolae Ceaușescu pe Victor Stănculescu de la Snagov?

După cum era de așteptat, hotărîrea de a adăuga eseurilor deja publicate prin reviste alte două, unul despre Psihoza teroristă, altul despre chipul teroristului în presa năpîrlită, m-a aruncat în nenorocirea căreia i-aș spune N-o să mai termin niciodată această carte. Cu acribia-mi blestemată, m-am apucat să citesc și să recitesc tot ce am așezat pe rafturile de cărți despre Evenimentele din decembrie. Numai că fiecare carte parcursă, chiar și doar pentru a verifica un citat sau o sursă, a stîrnit noi și noi gînduri, noi și noi preocupări.

Continuați lectura >

Deși nimeni nu-și dorește Războiul, toată Lumea lucrează pentru el

Aprilie 2018. Criza din Siria m-a șocat prin iuțeala cu care s-a ajuns la o intervenție militară, fără a se mai proceda la tradiționala comedie a consultării democratice a Parlamentelor. Mi-am amintit imediat de credința istoricilor că Primul Război Mondial putea fi preîntîmpinat, dar că un mecanism fatal a dus la un Măcel pe care nimeni nu și-l dorea și la o Prăbușire a Vechii Ordini care a înghițit și pe cîțiva dintre declanșatorii Conflagrației: Țarul Nicolae al II-lea, Kaiserul Wilhelm.

Continuați lectura >