„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Yearly Archives: 2023

Au furat azi-noapte conducta Marelui Oraș cu apă cu tot

În Instituție nu se mai muncește de aproape o săptămînă. Toți salariații sînt ocupați să-și învețe pe de rost PIN-ul, după ce au primit cardurile de salariu. Cu toate acestea, cînd se vor duce să-și scoată banii, jumătate dintre ei vor constata că nu și-l mai amintesc. Cealaltă jumătate se va îmbolnăvi de nervi, vîrînd cardurile invers. Țiganca Andromeda, care stă într-o cocioabă pe al cărei loc se va ridica, peste mulți ani, un turn de parașutism, și-a pierdut pe drum unul dintre cei zece puradei. Se întorcea de la Cîrlibaba. Ca să nu fie prinși fără bilet, toți unsprezece, copiii și Andromeda, se răspândiseră prin întreg autobuzul.

Continuați lectura >

Proceduri pisiceşti

De vreo cinci ani încoace, de cum maşina a pătruns în ograda casei bătrîneşti din Găgeşti-Deal, sfărîmînd cu trosnituri crenguţele picate din nuc şi apăsînd cu cauciucurile iarba crescută de-a valma, îşi face apariţia Pisica. Scriu Pisica şi nu Pisicuţa sau Pisoiaşul, deoarece, deşi micuţă, pisica e bătrînă şi, îndeosebi, pentru că nu ştiu cum îi spune adevăratul stăpîn. Cine sînt adevăraţii stăpîni, n-am aflat nici acum, după cinci ani de descinderi, în Găgeşti-Deal, o dată la două săptămîni, cum n-am aflat nici de unde vine cînd apărem noi şi unde dispare cînd plecăm. Oricum, la coborîrea din maşină, înainte de a descărca bagajele, dăm cu ochii de ea.

Continuați lectura >

Cîntările de prisos înălțate lui Cardiff Market

Cardiff, Țara Galilor. Mergînd pe High Street, spre Cardiff Castle, pe dreapta îmi atrage atenția o arcadă sub care scrie în engleză și în welsh: Cardiff 1891 Cardiff Market Marchnad Market Caerdydd. Ca de obicei dau fuga la Marele Învățător al Popoarelor de turiști care sunt ghidurile, toate variantele lor: tipărite și online. Car cu mine, în tașcă, o baniță de ghiduri, pliante. Lor li se adaugă ghidurile de pe Kindle. Ghidurile despre Cardiff, ba chiar și cele despre Țara Galilor, se întrec în cîntări înălțate Pieței. Cînd termini de citit unul, freamăți ca un cal înainte de a porni în cursă.

Continuați lectura >

Nicolae Noica prin Gîndurile mele

De mai mulți ani țin zilnic un Jurnal al vieții mele intelectuale, intitulat Zig-Zag prin gîndurile lui Cristoiu. Academician Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei, e unul dintre personajele importante ale acestui Jurnal. Atît ca autor de cărți, cît și ca director al BAR. Uneori ca interlocutor la dialoguri TV. Din multele gînduri inspirate de Nicolae Noica redau mai jos cîteva, într-un text dedicat împlinirii de către Domnia sa a vîrstei de 80 de ani.Nicolae Noica, fostul ministru, convertit la ipostaza de cel mai mare specialist al nostru în Istoria construcțiilor...

Continuați lectura >

Pumnul muncitoresc al senatorului Ion Marcu

Editorial publicat în Evenimentul zilei nr. 152, anul I, marți, 22 decembrie 1992, la rubrica „Evenimentul zilei văzut de Ion Cristoiu“ În regimul despre care se spune că i-a pus capăt Revoluția din decembrie exista regula ca marile solemnități să beneficieze de cuvîntul unor reprezentanți ai diferitelor clase și categorii sociale. Așa se făcea că la tribună se perindau, în costumele de specialitate – cămeșoaie țărănească, veston proletcultist, ochelari de intelectual devotat poporului – ceea ce responsabilii cu organizatoricul doreau a trece drept țărani, muncitori, intelectuali.

Continuați lectura >