„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Un guvern care va pili reforma

Editorial publicat în Evenimentul zilei nr. 125, anul I, sîmbătă, 14 noiembrie 1992, la rubrica „Evenimentul zilei văzut de Ion Cristoiu“

Întrebate, nu de mult, dacă vor vota Cabinetul Văcăroiu, partidele de opoziţie au declarat că nu se pot pronunţa pînă la prezentarea în Parlament a Programului guvernamental. Ele au  sugerat, astfel, că aşteaptă de la acest moment o limpezire în ce priveşte opţiunea politică o noului guvern. Aşteptare cu atît mainecesară, cu cît evenimentele premergătoare momentului de ieri, din parlament, nu reuşiseră să răspundă la întrebarea ce fel de guvern va fi, pînă la urmă, cel condus de dl Nicolae Văcăroiu. De stînga sau de dreapta? Întrebare firească, dacă ne gîndim că, deşi desemnat ca premier al unui guvern FDSN, dl Nicolae Văcăroiu avansase, în declaraţiile de după numire, idei diferite de platforma de stînga cu care partidul dlui Ion lIiescu a cîştigat alegerile. Prezentarea Raportului n-a limpezit însă nimic. Negura care ascunde contururile politice ale noului guvern a sporit, în loc să se risipească. Programul prezentat de dl Nicolae Văcăroiu sau, mai degrabă, intenţia de program, pentru că textul citit de domnia sa nu poate fi considerat un veritabil Program guvernamental, excelează prin efortul de a nu lăsa să se întrevadă nici o opţiune politică majoră. Sintagmele care-l  traversează de la un capăt la altul, în chip uimitor, amintesc de un plan de măsuri al BOB al PCR: vom avea în vedere, vom urmări cum se realizează, vom analiza, vom lua măsuri ca…  Singura sintagmă capabilă să neaducă aminte că, totuşi, Programul A fost prezentat în faţa Parlamentului de azi, şi nu în faţa unei adunări generale de partid de ieri, e: vom importa. Nu cred însă că ea a fost trecută în Program cu dragă inimă. Ea a fost impusă de situaţia dezastruoasă a ţării, ţară care, pentru a supravieţui în această iarnă, are nevoie de grîu, de motorină, de păcură de peste hotare.

Impresia de gri politic e sporită şi de lista noului cabinet. Dl premier a ţinut să precizeze, în cîteva rînduri, apartenenţa la  FDSN a ministrului propus. A făcut-o lipsit de convingere, pus parcă în încurcătură de obligaţia de a face o astfel de precizare. Stare sufletească perfect explicabilă, dacă ne gîndim că mulţi dintre cei trecuţi pe listă sînt fedesenişti numai cu numele. Puţin cunoscuţi, pînă acum, ca personalităţi ale partidului, ei par a fi înscrişi în FDSN în ultimele zile, ca să nu se spună că FDSN nu face guvernul. Au contat în alegerea lor, se pare, şi calitătile de buni administratori, calităţi printre care se numără şi absenţa oricărei ambiţii politice. Deşi trece drept un guvern FDSN, practic, Cabinetul Văcăroiu e unul de tehnocraţi. Politicul, inclusiv cel reprezentat de Programul FDSN, pare pus între paranteze.

În programul şi formula noului guvern regăsim viziunea dlui Ion Iliescu asupra României de azi. Mesajul adresat Parlamentului la depunerea jurămîntului de către preşedinte a spus-o clar. Avem deja un cadru legislativ al reformei. Pentru etapa următoare, importantă rămîne mai buna aplicare a acestui cadru. Nici vorbă, aşadar, de stoparea reformei Roman-Stolojan şi regîndirea unei noi reforme, cum cer liderii PRM, PSM şi chiar unii lideri FDSN (vezi discursul plîngăcios al dnei Elena Preda, la şedinţa de vineri a Senatului). Nici vorbă însă de continuarea lucrului la gîndirea şi legiferarea reformei. După dl Ion Iliescu, reforma a fost deja gîndită şi transpusă în plan legislativ. În aceste condiţii, noul guvern nu-şi poate propune, prin Program, nici o iniţiativă politică spectaculoasă. El are deja edificiul reformei. L-a preluat de la guvernele Roman şi Stolojan. Aşa cum se vede şi din Programul prezentat de dl Nicolae Văcăroiu, misiunea noului guvern e de a şlefui ici-colo, pe unde croiala legislativă anterioară a tăiat otova. Graţie acestei viziuni a dlui preşedinte, cel care şi-a spus cuvîntul hotărîtor în Programul şi formula Cabinetului Văcăroiu, vom avea un guvern care va pili reforma.