„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

O lovitură dată partidelor de stînga

Editorial publicat în Evenimentul zilei nr. 220, anul II, marți, 16 martie 1993, la rubrica „Evenimentul zilei văzut de Ion Cristoiu“

În faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, dl Cristian Rădulescu, deputat FSN, a dat citire faimoasei Moţiuni de cenzură. Potrivit mecanismelor constituționale, moţiunea urmează a fi dezbătută şi votată vineri, în şedinţa comună a Senatului şi a Camerei Deputaților. Textul documentului a fost publicat în Evenimentul zilei. N-are nici un rost să-l comentez aici pe larg. Cu toate acestea, merită să observăm că, alături de absenţa soluţiilor concrete, moţiunea critică Programul de guvernare pe motiv că „înseşi principiile enunţate în documente reintroduc un regim de dirijism birocratic şi de voluntarism centralist, care nu poate decît să încetinească sau să stopeze procesul de reformă economică []. Aşadar, motivul moţiunii de cenzură are drept temei – cel puţin declarat –  considerentul că Programul de guvernare e de stînga. Opoziţia respinge acest program de pe poziţii de dreapta. Ea crede că, la ora actuală, un adevărat program de guvernare, care nu poate fi altul decît programul propriu, trebuie să fie mult mai reformist decît documentul prezentat Parlamentului de dl Nicolae Văcăroiu.

Precizarea e mult mai importantă decît pare la prima vedere. Din cîte se ştie, Programul de guvernare n-are nici o legătură cu platforma electorală a FDSN. Supus, ca şi programele guvernărilor anterioare, exigenţelor dictate de instituţiile financiare internaționale, Programul guvernului Văcăroiu a împrumutat multe elemente de la platforma electorală a opoziției. Această mişcare vicleană a pus opoziția într-o situație imposibilă. Pretențiile opoziției de a veni la putere se bazează pe existenţa unui program opus celui al FDSN. În conditiile în care Programul de guvernare conţine multe dintre obiectivele opoziţiei, aceste pretenții nu mai au nici o justificare. Argumentînd moţiunea de cenzură prin caracterul de stînga al Programului de guvernare, opoziția a contracarat iscusit tactica FDSN. Prin respingerea acestui program ca fiind insuficient reformist, ba chiar ca reprezentînd o întoarcere la dirijismul anterior lui decembrie 1989, opoziţia îşi afirmă public, mult mai categoric, propriile optiuni social-politice şi economice. Împingerea Programului de guvernare către stînga e, în acelaşi timp, şi o mînă de ajutor întinsă FDSN. Aliaţii de stînga ai acestui partid – PUNR, PSM şi PRM – au fost puşi în mare încurcătură de Programul de guvernare. PUNR, PSM şi PRM şi-au întemeiat campania electorală pe critica acerbă a reformei. Această critică le-a adus, de altfel, în Parlamentul României. Programul de guvernare e însă reformist. Față în faţă cu această situație, PSM, PRM şi PUNR s-au văzut obligate s-o scalde. Cele trei partide au dat semne de vădită stînjeneală în fata unul Program care contravenea violent platformei lor electorale. Exista riscul ca FDSN să rămînă fără aceşti aliaţi. Criticarea Programului dinspre dreapta uşurează mult opţiunea PUNR, PSM şi PRM la momentul votului din Parlament. Dacă Programul e considerat de stînga de către opoziție, aliații FDSN nu mai au de ce să se teamă. Ei pot vota pentru Programul de guvernare fără grija că acest lucru i-ar face să piardă capital politic.

În acelaşi timp, votul lor împotriva moţiunii de cenzură va însemna şi un alt lucru pozitiv pentru FDSN. Din cîte s-a văzut pînă acum, PUNR, PRM si PSM au jucat dublu în atitudinea față de Programul de guvernare. Aceste partide au încercat să evite o opţiune categorică în favoarea Programului. Ele s-au gîndit că-şi lasă astfel o marjă de siguranţă pentru momentul cînd consecinţele practice ale reformei promovate de Program vor duce la o creştere a tendinţelor de stînga ale populaţiei. În acel moment, PUNR, PSM şi PRM ar fi putut invoca faptul că, în ultimă instanţă, ele au criticat reformismul Programului. FDSN s-ar fi trezit astfel atacat şi poate chiar răsturnat dinspre stînga. Acest lucru e practic imposibil în condițiile moţiunii de cenzură. Vineri, PUNR, PSM şi PRM n-o mai pot scălda. Ele trebuie să opteze clar: pro sau contra. Din declaraţiile făcute de liderii celor trei partide rezultă că opțiunea publică va fi în favoarea Programului. În acest fel, PUNR, PRM şi PSM se vor lega pentru totdeauna de Programul guvernului Văcăroiu. Şi de consecinţele sale în planul creşterii sacrificiilor populaţiei. Scoţînd din joc pentru o lungă perioadă de timp partidele de stînga, moţiunea de cenzură e o mînă de ajutor întinsă nu numai FDSN, dar şi reformei. Asumîndu-şi prin vot Programul de guvernare, PSM, PUNR şi PRM nu se mai pot aşeza convingător în fruntea unor eventuale tendinţe antireformiste ale populației. Forţele nostalgice ale socialismului pierd astfel un pilon extrem de important.