„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Introducerea la „O mie și una de nopți”

Facă-se voia lui Allah!
În numele lui Allah, mult-milostivul, mult-iertătorul!

Mărire lui Allah, stăpânul lumii! Şi rugăciunea şi pacea să fie asupra domnului celor trimişi, stăpânul şi capul nostru Mohamed! Şi de-a pururi fie rugăciunea şi pacea asupra tuturor celor ai săi, laolaltă strânşi până la ziua răsplăţii.

Şi apoi: istorisirile celor de demult să fie de învăţătură celor de acum, aşa ca oricine să vadă întâmplările prin care nu el, ci alţii au trecut; atunci el va cinsti şi va cântări cu luare-aminte vorbele neamurilor apuse şi ceea ce li s-a întâmplat lor, şi se va chivernisi.

Încât slavă celui ce a păstrat povestirile celor de la începuturi ca învăţătură spre folosul celor din urmă!

Căci chiar dintre atari învăţături au fost scoase poveştile numite O mie şi una de nopţi, cu toate întâmplările de pomenire şi cu toate pildele câte se cuprind în ele.