„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Fructării, Frîngherii, Semințerii și alte asemenea prăvălii dispărute

Lucru de zor la măsurile luate în cadrul Stabilizării din 1947.
De ce trudesc la această paranteză la Istorie?
Greu de răspuns.
Cred că m-a furat peisajul.

Fişez Monitorul Oficial din august 1947 pentru legile şi deciziile date cu acest prilej. Nu mi-e greu să observ că e vorba chiar de un hei-rup extraordinar în plan naţional, fără nici o legătură cu politica PCR. Pentru a reuşi o reformă monetară într-o Românie secătuită de Război, de exploatare rusească, şi de secetă, se impuneau măsuri excepţionale, măsuri nu numai date, dar şi verificate la sînge dacă se aplică sau nu.

Cum mi se întîmplă cînd mă fixez pe un subiect, găsesc şi documente colaterale. Ca, de exemplu, Decizia nr. 31432 a Ministerului Muncii, Asistenţei şi Asigurărilor sociale din 9 august 1947, publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 18 august 1947 privind Orarul de lucru pentru întreprinderile comerciale, industriale şi ateliere de orice fel din Slatina, judeţul Olt.

La început, cred că e Orarul pe toată ţara şi mă pregătesc să consemnez Decizia printre măsurile Stabilizării.
Bag însă de seamă că ea se referă la oraşul Slatina.

Nu renunţ însă la folosirea ei, dînd curs şi avariţiei mele cînd vine vorba de un document citit.
Dacă tot am pierdut timpul cu cititul, hai să-i găsesc şi o întrebuinţare!

Îl transcriu aici şi pentru că enumerarea întreprinderilor comerciale, industriale şi ateliere de orice fel din Slatina dă seama de realitatea cotidiană a unui tîrg de provincie în anul de graţie 1947:

„1. Magazinele de manufactură, galanterie, mărunţişuri, corsete, pălării, blănării, curelării, perii, coşuri, argintării, bijuterii, ceasornicării, tablouri şi obiecte de artă, mobile, tapiţerii, decoraţiuni, sticlării, porţelanuri, articole de menaj, sport, voiaj, umbrele, arme, librării, instrumente muzicale, articole fotografice, sanitare, ortopedice, optice, aparate de radio, maşini industriale, fierării, vopsitorii, seminţerii, geamuri, sobe, piese de schimb pentru automobile, motociclete, biciclete, articole tehnice şi electrice, tractoare şi maşini şi unelte agricole, vinicole, pomicole, droguerii, parfumerii, fabricile de boiangerie şi vopsitorie, magazinele care vînd materiale de construcţie, var, ciment, cărămidă, articole de construcţie şi metalurgice, depozitele de lemne de foc, cărbuni şi cherestea, depozite de furaje, vor fi deschise între orele 7.30-12.30 şi 16-19, iar Sîmbăta după-amiază vor fi închise.
2. Magazinele alimentare şi anume: băcăniile, mezelăriile, măcelăriile, magazinele de zarzavat, ouă şi păsări, brînzăriile, pescăriile şi fructăriile vor fi deschise între orele 7-13 şi 17-19.
3. Pieţele şi halele vor fi deschise între orele 5-11, iar magazinele alimentare din incinta acestora, vor avea orarul 7-13 şi 17-19.
4. Florăriile vor avea în general deschise între orele 7-13 şi 17-19.
5. Atelierele de cismărie, croitorie, lingerie, mode, blănărie, ceaprăzărie, ceasornicărie, giuvaergie, pictat firme, vulcanizat, curelărie, vopsitorie, tapiţerie, frîngherie, tocilărie, tinichigerie, pielărie şi ateliere de reparat umbrele, vor fi deschise între orele 7-12 şi 16-19.
6. Atelierele de frizerie şi coafură vor fi deschise între orele 7-12 şi 17-20, iar Sîmbăta şi în ajunul sărbătorilor legale, la ora 21.
7. Colecturile şi subcolecturile locale ale Loteriei de Stat, vor fi deschise între orele 7-13 şi 17-19, iar în ajun de tragere vor fi deschise pînă la ora 22, cu condiţia de a se plăti personalului sporul legal pentru cele două oră lucrate suplimentar.
8. Birourile de copiat acte vor fi deschise între orele 7-13 şi 17-19, iar Sîmbăta după amiază vor di închise.
9. Birourile băncilor vor lucra între orele 7-14.
10. Birourile de asigurare vor lucra între orele 7-14.
11. Atelierele fotografice vor lucra între orele 8-12 şi 18-21.
12. Birourile întreprinderilor industriale şi comerciale, fie că sînt situate în acelaşi local cu întreprinderea sau magazinul, fie că sînt în localuri separate, vor lucra între orele 7-14. Birourile care sînt în legătură directă cu producţia vor urma orarul întreprinderii cu condiţia să nu depăşească 8 ore pe zi.

În zilele de Duminică şi sărbători legale:
a) Măcelăriile, mezelăriile, lăptăriile, pescăriile, prăvăliile de zarzavat, vînzări de ouă şi păsări, pieţele şi halele vor fi deschise pînă la ora 10 dimineaţa.
b) Fructăriile care vînd numai fructe vor fi deschise toată ziua, urmînd ca salariaţii să obţină un repaos compensator în cursul săptămînii ce urmează şi o Duminecă întreagă în cursul lunii.

Munca prestată în zilele de Duminecă şi sărbători legale li se va plăti salariaţilor cu sporul legal de 100% peste salariul normal“.

Abia acum, cînd am încheiat transcrierea, îmi dau seama că trebuie să trec multe dintre aceste ateliere şi prăvălii în Caietul cu notițe pentru proză. Numele sînt valabile pentru orice urbe provincială din România de ieri.

Merită atenție și un alt amănunt:
Uluitoarea diversitate a comerțului pentru oameni, căruia îi va pune capăt regimul comunist.

Reţin însă un nume azi uitat, dar pe care l-am mai întîlnit în reportajele din Scînteia despre Stabilizare:
Fructării.

Mai dibui, la lectura mai atentă, firme ţinînd de lumea iarmaroacelor de ieri:
Brînzării, Mezelării, Ceaprăzării (cine mai cumpără azi şepci?!), Frîngherii (nici frînghiile nu se mai caută, pentru sinucidere prin spînzurare fiind alte instrumente, mai practice).