„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Exploatarea Trecutului de către Om

La Muzeul Războiului Civil din Seul, un trecut nu prea depărtat, cel intrat în Istorie sub numele de Războiul civil din Coreea, e supus unei exploatări sîngeroase. Prăvălia din holul mare îţi oferă suveniruri din belşug: Brichete, gen revolvere Magnum.

Prin anii ’50, cînd s-a petrecut războiul coreean, cu ele făceau pac, pac luptătorii. Acum fac pac, pac cu ele fumătorii. Cu singura deosebire că acum, apăsînd pe trăgaci, nu mai ţîşneşte glonţul anticomunist, ci o biată flăcăruie.

Războiul civil poate fi cumpărat şi sub alte numeroase forme:
Caschete, grenade-brichetă, linguriţe de ceai, furculiţe, farfurii de ciorbă, cratiţe pentru fripturi înăbuşite.

Babacii comunismului real – Marx, Engels, Lenin – au făcut caz de exploatarea clasei muncitoare. Sub drapelul învăţăturii marxist-leniniste, timp de decenii, milioane de propagandişti au vărsat rîuri de lacrimi pe umărul bietului proletariat. Cîte lucruri nu s-au spus despre acest personaj al lumii moderne, muncitorul, imaginat de intelectualii de Stînga ca o lămîie stoarsă zi de zi şi ceas de ceas, fără să se ţină cont că din ea n-a mai rămas nici măcar coaja! Foarte bine că intelectualii de Stînga, a căror inimă pulsează nu sînge, ci lacrimi duioase, nu-şi găsesc somnul la gîndul că semenul lor, Muncitorul, e supus exploatării!

Cu o singură condiţie.
Dacă tot sînt ei atît de simţitori la exploatare, cum de nu le-a trecut prin cap să-şi ridice glasul de aramă şi împotriva unei exploatări la fel de crunte, dacă nu chiar mai cruntă decît exploatarea omului de către om:
Exploatarea Trecutului de către Om?