„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Corneliu Zelea Codreanu, „Un protest public”

Duminică s-au ținut în țară, în Capitală și la Radio, zeci de discursuri, toate lovind în Iuliu Maniu, în timp ce el a fost împiedecat, cu gaze lacrimogene, de a vorbi.

A ataca din zece părți un om – orice păreri ar avea el – punîndu-i în sarcină mai mult decît merită și în același timp interzicîndu-i de a se apăra, este un act de lașitate care înalță pe cel atacat și înjosește pe atacatorii lui.

Dacă prin ilegalități cineva mai poate încă birui, lașitatea n-a ridicat niciodată biruitori.
Cei ce uzează de ea sunt condamnați la înfrîngere.

Corneliu Z. Codreanu
București, 14 Dec. 1937

Comunicat publicat în Buna Vestire din 15 decembrie 1937, reacție a Căpitanului la incidentele cărora le-a fost victimă Iuliu Maniu în campania electorală pentru alegerile din decembrie 1937.