„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Comedia cu benzina

Editorial publicat în Evenimentul zilei, nr. 122, anul I, miercuri, 11 noiembrie 1992, la rubrica „Evenimentul zilei văzut de Ion Cristoiu”.

Cîteva gazete au dat drept sigură ieftinirea benzinei. În sprijinul ştirii, ele n-au produs nici o dovadă. Nici n-ar fi avut cum. Astfel de ştiri se bazează totdeauna pe un document la care ochiul indiscret al jurnalistului a avut acces fie şi preţ de câteva clipe. Or, în aceste zile dintre două guverne n-are cine să producă vreun document. Nu există, aşadar, nici un argument concret pentru a susţine zvonul, care se vrea ştire, că benzina se va ieftini. Există însă, după opinia mea, un alt argument, la fel de puternic, poate, în sprijinul acestui zvon:
Argumentul logic.

Tot ce s-a întîmplat cu afacerea numită scumpirea benzinei ne îndreptăţeşte să credem că e logic ca noul Guvern, Guvernul Nicolae Văcăroiu, să debuteze prin ieftinirea benzinei.

Să luăm mai întîi felul în care a fost făcută scumpirea benzinei. Toate datele converg către teza că măsura a vizat un uriaş impact psihologic negativ. S-a căutat prin toate mijloacele să se facă din această măsură una exagerat nepopulară. Măsuri în detrimentul vieţii cotidiene au mai fost luate în ultimii doi ani şi ceva. Nici una n-a fost în aşa fel prezentată încît să stîrnească mînia populaţiei. Spre deosebire de altădată, de exemplu, Guvernul a dezminţit în repetate rînduri zvonul privind scumpirea benzinei. Preocupare pentru ca staţiile PECO să nu fie luate cu asalt? Mă îndoiesc. Cred, mai degrabă, c-a fost vorba de provocarea unui şoc psihologic. Românii au explodat nu numai pentru că au simţit cum buzunarul lor capătă o nouă spărtură, dar şi pentru că au trăit din plin sentimentul tragerii pe sfoară. Apoi, spre deosebire de alte vremuri, guvernanţii n-au catadicsit să se explice prea mult. Apariţiile pe post, inclusiv cea a primului-ministru, n-au reuşit să convingă. Cea a dlui Theodor Stolojan nu mi s-a mai părut, ca altădată, animată de dorinţa sinceră de a obţine sprijinul popular pentru măsura luată. Dimpotrivă, domnia sa a lăsat impresia că ţine neapărat să-i enerveze şi mai tare pe cetăţeni. Lucruri bizare s-au petrecut şi după scumpirea benzinei. Pe neaşteptate, factorii responsabili din domeniu au devenit total transparenţi. Presa, Radioul, Televiziunea au primit rapid informaţii menite a demonstra că măsura n-are nici o justificare în plan economic real. Că ea nu e altceva decît o modalitate de spoliere a cetăţeanului de către Guvern. Că ieftinirea benzinei e posibilă, dar că Guvernul Stolojan nu vrea. Drept, urmare, presa, sindicatele, partidele politice au pornit o campanie fără precedent împotriva măsurii luate de cabinetul Stolojan. Scumpirea benzinei a fost pusă la temelia noului val de creştere a preţurilor. Ceea ce rămîne uşor exagerat dacă ne gîndim că actualul val de scumpiri îşi are cauza nu atît în scumpirea benzinei, cît în creşterea preţurilor la toate materiile prime, ca urmare a intrării în vigoare, începînd cu 15 octombrie, a Hotărîrii 412 privind unificarea cursului valutar. S-a creat astfel impresia că ieftinirea benzinei ar fi o decizie avînd drept rezultat imediat o spectaculoasă scădere a preţurilor.

Consecinţa acestui proces? Ieftinirea benzinei a devenit principala problemă politică a României de azi. Cine ia această măsură nu pierde prea mult în plan economic. După cum arată cifrele, există mult loc între preţul de la rafinării şi preţul de la staţii pentru o ieftinire a benzinei. Se pot reduce, de exemplu, taxele şi accizele aberante. Nici în planul vieţii cotidiene ieftinirea n-ar schimba prea mare lucru. Preţurile la celelalte produse şi servicii ar rămîne neschimbate. În schimb, efectul psihologic ar fi imens. La ora actuală, ieftinirea benzinei e principala cerinţă a populaţiei. Cel care o va îndeplini va trece în ochii ţării ca extrem de atent, extrem de sensibil la doleanţele maselor. Pe cît de nepopulară a fost scumpirea, pe atît de populară va fi ieftinirea benzinei. Capitalul politic dobîndit în urma acestei măsuri va fi imens.

Vineri, Guvernul Văcăroiu are toate şansele să obțină votul Parlamentului. Vom avea astfel, în perioada imediat următoare, un Guvern FDSN, un Guvern al unui partid care a cîştigat alegerile promiţînd că va ţine cot de necazurile populaţiei. Iată de ce e logic ca în curînd benzina să se ieftinească.