„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Cel ce scrie-n curmeziș / Te iubește pe furiș

Conflict cu Prefectura

Tabloul instalației electrice a Prefecturii se află în casa lui Guriță Găvănescu (vecinul dinspre cimitir al instituției). Cînd se îmbată, locatarul trage heblul. Clădirea Autorității se scufundă în întuneric. Furios, prefectul iese la fereastră și-l înjură pe vecin de mamă.

În ultimul timp, Guriță Găvănescu se face praf mult mai des și mult mai sistematic. A adus de la țară, unde are o livadă cu pruni, zece vedre de țuică, făcută ilegal, pe care și-a propus să le bea cît mai repede. Acum, clădirea Prefecturii se cufundă în întuneric seară de seară. Robinetul țevii care leagă casa lui Guriță Găvănescu de conducta cu apă se găsește în curtea Prefecturii. La ordinul prefectului, robinetul a fost închis și sigilat. Guriță Găvănescu a rămas fără apă.

Lui însă nu-i pasă.

Zice în gura mare, la buticul din colț, că o să se spele cu țuică!

Electorale

Unul dintre candidații la Primăria orașului Baia Mare și-a făcut (cu telefonul mobil) următorul clip:

Prima secvență:

Un băiețaș cu țuflica goală sare într-o băiță improvizată dintr-o cădiță de plastic.

Secvența a doua:

Un bărbat, dăruit de la Natură cu un burdihan zdravăn și de la stat cu o avere considerabilă, sare fără pregătiri prealabile într-o piscină de lux.

Final:

Hai să facem Baia Mare!, apare scris cu alb pe fond negru, din simplul motiv că telefonului i s-a epuizat memoria.

Cățelul fermecat din tramvai

Rezemat de cabina manipulantului, ca și cum ar fi gata să lunece pe podeaua plină de noroi, un vlăjgan blond, cu gura strîmbă, mai-mai că nu dă în clocot de atîta energie greu stăpînită.

Din deschizătura scurtei îmblănite, cată afară ochii unui cățel.

Tînărul strigă din cînd în cînd, arătînd cu mîinile spre deschizătură:

— Ia cățelul, neamule!

Călătorii reacționează în fel și chip. Unii nu-i dau nici o atenție, cufundați cum sînt în grijile lor zilnice sau uitîndu-se pe fereastră neliniștiți, întrebîndu-se dacă nu cumva ar fi trebuit să coboare la stația anterioară. Alții, dintre cei care merg pînă la capăt, surîd înveseliți. Două muncitoare zdravene, în paltoane maro, uzate, întorc capetele scîrbite. Un ins care povestise pînă atunci unui prieten cum poartă servieta cu clapele spre el, ca să nu rupă ciorapii doamnelor din jur, se răsucește spre cei din spate, căutînd parcă o confirmare pentru cele văzute.

Indiferent la ce se întîmplă, vlăjganul își continuă nestingherit reprezentația începută cu cîteva stații mai înainte. Scoate și vîră cățelul înăuntru, îl dă pe la spate, plesnind din palme – uite cățelul!, nu e cățelul! –, trece apoi pe la cîțiva călători, să-l pipăie respectivii și să vadă că subiectul se află acolo, în șuba călduroasă, ținut de cordon să nu cadă pe podea.

—     Auzi, vino înapoi! – poruncește tînărul răsucindu-se în loc, greoi ca un urs.

Cățelul nici gînd să iasă de acolo.

— Lasă că-ți arăt eu! – zice proprietarul și-și desface încet, dar amenințător, cordonul, iar cățelul – țup! în patru labe, pe podeaua noroioasă.

— Aha! – face vlăjganul, ca și cum l-ar fi descoperit, și, icnind, se apleacă și-l smulge dintre picioare, unde potaia se oprise, tremurînd, ca să se scuture de purici.

După care îl ia în brațe.

— Hai, dă-mi o limbuță! – zice el, rugător.

Cum cățelul refuză, vlăjganul îi arde una peste cap. Cățelul chelălăie ascuțit.

Rezemat iar de cabina manipulantului, vlăjganul explică tuturor cît de mult iubește acest cățel care bea, fumează și mănîncă cu el dintr-o farfurie și e mai curat ca o gagică.

Dinspre spatele vagonului, atunci urcată în tramvai, își face loc o tipă la vreo 55 de ani, cu o căciulă de vulpe năpîrlită.

— Vai, ce cățel! – exclamă cucoana și, năpustindu-se asupra vlăjganului, i-l smulge din brațe și-l pupă duios pe botișor.

Buzele țuguiate a pupic lasă pe botișorul umed urme de ruj. Cățelul scoate limbuță și le linge, scheunînd satisfăcut.

— Cîți ani are? – se interesează tipa, mîngîind pe cap animalul, care s-a cuibărit cuminte la pieptul noii stăpîne.

— Atît și atît.

Cucoana i-l înapoiază, după ce-l mai pupă o dată.

Înveselit, vlăjganul îl vîră la loc în cojoc și, făcînd-o pe dulăul, hămăie întărîtat.

—     Vai, vai! – țipă ascuțit doamna, fii cuminte, cuțulache!

Vlăjganul se mai uită spre ea de cîteva ori, după care, schimbînd tonul, zice scurt, ca și cum ar soma:

— Dă-mi și mie o țigară!

Versurile lui Ion Tomoioagă

Ion Tomoioagă din Maramureș, fost achizitor de fulgi de gîscă, actualmente pensionar, a trimis Consiliului Culturii și Educației Socialiste următorul Memoriu:

„Stimați tovarăși șefi,

Vin cu următoarele rugăminți la dumneavoastră să:

Dispuneți a fi citit acest manuscris de către un tovarăș bun, care este și lector din secția politică, care să-și dea părerea dacă este bun ori nu.

Am această rugăminte fierbinte, deoarece se zice că un doctor, prin diagnosticul dat de el la un tînăr spre a nu face armata și să fie respins de la armată, nimeni nu poate trece peste diagnosticul lui și tînărul sănătos tun nu mai face armata.

Tot așa-i și cu un redactor ori editor, dacă spune că o lucrare nu este bună, atuncea autorul nu mai are alt mijloc, decât să-și găsească singur sinuciderea sa.

Tovarășe Ministru:

Mă adresez domniei voastre, cu toată sinceritatea mea, ținînd seama că scriu pentru tineret mult care-mi este drag, și scriu pe înțelesul lui și numai poezie constructivă, poezie izvorîtă din sufletul unui poet sincer, și, în același timp, un poet care a suferit toate ororile trecutului negru, așa cum se poate vedea și din romanul meu în care sînt numai niște fragmente din viața neagră ce am avut-o în regimul trecut de exploatare, apoi, și din poezia mea se poate desprinde ura și lupta ce o duc împotriva asupritorilor.

Astfel că, dăruiesc tineretului nostru o poezie sinceră, clară și agreabilă pentru oricare cititor, nu mă afund la diferite labirinte filozofice pe care să nu le mai înțeleagă nimeni.

În concluzie: Sînt un poet adevărat, am peste 12.000 de titluri și 47 de manuscrise dactilografiate, așa cum este și acesta de față, pe care îl aveți în față. Este o avalanșă întreagă, și asta ar fi o mare mîndrie, nu numai a mea personală, ci și a tuturor minerilor din care fac parte, și mai ales a țăranilor muncitori.

Cer sprijinul domniei voastre, iar istoria va găsi acest lucru că:

Prin sprijinul domniei voastre, Ion Tomoioagă Maramureșeanul și-a putut realiza visurile sale, măcar pe o pătrime, dacă nu mai mult.“

Memoriului i-a fost anexat un manuscris, în vederea tipăririi:

„Versuri făcute de

Ion Tomoioagă, Maramureșeanul

În Sahara cea pustie

S-a deschis o librărie

Și pe firma ei scria

Te iubesc, nu mă uita!

Două mere

Două pere

Ne-ntîlnim la bere

Să iubești un fotbalist

E un lucru foarte trist.

După ce te-a sărutat

Și-a luat mingea și-a plecat!

Îți trimit din depărtare

Un buchet de lăcrămioare

Și pe fiecare floare

Cîte-o dulce sărutare.

Nu sînt Eminescu

Nici Alecsandri

Dar o amintire

Îți pot oferi.

Cînd vîntul din Sahara

Îți va bate-n părul tău

Să-ți aduci aminte

De numele meu.

Trandafir în largul mării

Te rog nu mă da uitării.

Cum dorește Dan Spătaru

Cerbul de la Festival

Așa îți doresc eu ție

Mult noroc în ideal

Cum bea căprioara

Apă rece din izvor

Așa îți urez eu ție

Mult succes în viitor.

România e o țară

Bucureștiul capitală

Eu acolo locuiesc

Și pe tine te iubesc.

Îți doresc să urci în viață

Toate treptele iubirii

Și pe drumul ce vei merge

Să-nflorească trandafirii.

Noaptea strălucește,

Stelele sclipesc,

Rîndurile mele

Aici se opresc.

Nu sînt Eminescu

Să scriu poezii

Dar sînt fericit

Ca să pot iubi.

Amintirea nu se scrie

Pe o coală de hîrtie

Ci pe-o inimă curată

Ce rămîne nepătată.

Și acum în încheiere

Mă cuprinde o durere

Și cu dorul cel mai greu

Iscălesc numele meu.

În Sahara cea pustie

Se va face-o colonie

Și cînd Nilul va seca

Eu atunci te voi uita.

Cel ce scrie-n curmeziș

Te iubește pe furiș.

În caietul delicat

Eu de scris am terminat.

Nu iubi frumosul

Că e în zadar

Iubește caracterul

Că e mai rar.

Am un buchet

Dar nu e complet

Floarea ce lipsește

Cristina se numește.

Luna strălucește,

Stelele sclipesc

Rîndurile mele

Aici se sfîrșesc.

Două mere

Două pere

Te salut, la revedere.“

Electrocutatul curios

Vasile Coloboașă, din Lamura de sub Deal, a vîrît degetele în priză ca să verifice dacă, într-adevăr, electrocutează, așa cum scria în manualul care i-a picat întîmplător în mînă. Vasile Coloboașă a lucrat pînă nu de mult la Combinatul Avicol din Țuțurleasa, Secția de verificare a esteticii ouălor. După ce Combinatul a dat faliment, deoarece i s-a tăiat apa pentru neplata facturii, iar găinile, însetate, au început să facă ouă mai mici, Vasile Coloboașă a rămas șomer.
Nevastă-sa îl tot bătea la cap să-și caute de lucru. El însă n-avea nici un chef să mai muncească. Și-a propus mai întîi să dea lovitura la un joc televizat de bingo. Cum nu i-a ieșit nimic, s-a gîndit să se facă fizician atomist, pentru a putea emigra în SUA, unde – a aflat el de la televizor –  meseria asta era extrem de căutată. Frunzărind manualul de Fizică al celui mic, a descoperit fenomenul electrocutării.

Pozele celor carbonizați de curentul de înaltă tensiune l-au făcut extrem de curios.

Și și-a vîrît degetele în priză!

Te iubește pe furiș

Conflict cu Prefectura

Tabloul instalației electrice a Prefecturii se află în casa lui Guriță Găvănescu (vecinul dinspre cimitir al instituției). Cînd se îmbată, locatarul trage heblul. Clădirea Autorității se scufundă în întuneric. Furios, prefectul iese la fereastră și-l înjură pe vecin de mamă.

În ultimul timp, Guriță Găvănescu se face praf mult mai des și mult mai sistematic. A adus de la țară, unde are o livadă cu pruni, zece vedre de țuică, făcută ilegal, pe care și-a propus să le bea cît mai repede. Acum, clădirea Prefecturii se cufundă în întuneric seară de seară. Robinetul țevii care leagă casa lui Guriță Găvănescu de conducta cu apă se găsește în curtea Prefecturii. La ordinul prefectului, robinetul a fost închis și sigilat. Guriță Găvănescu a rămas fără apă.

Lui însă nu-i pasă.

Zice în gura mare, la buticul din colț, că o să se spele cu țuică!

Electorale

Unul dintre candidații la Primăria orașului Baia Mare și-a făcut (cu telefonul mobil) următorul clip:

Prima secvență:

Un băiețaș cu țuflica goală sare într-o băiță improvizată dintr-o cădiță de plastic.

Secvența a doua:

Un bărbat, dăruit de la Natură cu un burdihan zdravăn și de la stat cu o avere considerabilă, sare fără pregătiri prealabile într-o piscină de lux.

Final:

Hai să facem Baia Mare!, apare scris cu alb pe fond negru, din simplul motiv că telefonului i s-a epuizat memoria.

Cățelul fermecat din tramvai

Rezemat de cabina manipulantului, ca și cum ar fi gata să lunece pe podeaua plină de noroi, un vlăjgan blond, cu gura strîmbă, mai-mai că nu dă în clocot de atîta energie greu stăpînită.

Din deschizătura scurtei îmblănite, cată afară ochii unui cățel.

Tînărul strigă din cînd în cînd, arătînd cu mîinile spre deschizătură:

— Ia cățelul, neamule!

Călătorii reacționează în fel și chip. Unii nu-i dau nici o atenție, cufundați cum sînt în grijile lor zilnice sau uitîndu-se pe fereastră neliniștiți, întrebîndu-se dacă nu cumva ar fi trebuit să coboare la stația anterioară. Alții, dintre cei care merg pînă la capăt, surîd înveseliți. Două muncitoare zdravene, în paltoane maro, uzate, întorc capetele scîrbite. Un ins care povestise pînă atunci unui prieten cum poartă servieta cu clapele spre el, ca să nu rupă ciorapii doamnelor din jur, se răsucește spre cei din spate, căutînd parcă o confirmare pentru cele văzute.

Indiferent la ce se întîmplă, vlăjganul își continuă nestingherit reprezentația începută cu cîteva stații mai înainte. Scoate și vîră cățelul înăuntru, îl dă pe la spate, plesnind din palme – uite cățelul!, nu e cățelul! –, trece apoi pe la cîțiva călători, să-l pipăie respectivii și să vadă că subiectul se află acolo, în șuba călduroasă, ținut de cordon să nu cadă pe podea.

—     Auzi, vino înapoi! – poruncește tînărul răsucindu-se în loc, greoi ca un urs.

Cățelul nici gînd să iasă de acolo.

— Lasă că-ți arăt eu! – zice proprietarul și-și desface încet, dar amenințător, cordonul, iar cățelul – țup! în patru labe, pe podeaua noroioasă.

— Aha! – face vlăjganul, ca și cum l-ar fi descoperit, și, icnind, se apleacă și-l smulge dintre picioare, unde potaia se oprise, tremurînd, ca să se scuture de purici.

După care îl ia în brațe.

— Hai, dă-mi o limbuță! – zice el, rugător.

Cum cățelul refuză, vlăjganul îi arde una peste cap. Cățelul chelălăie ascuțit.

Rezemat iar de cabina manipulantului, vlăjganul explică tuturor cît de mult iubește acest cățel care bea, fumează și mănîncă cu el dintr-o farfurie și e mai curat ca o gagică.

Dinspre spatele vagonului, atunci urcată în tramvai, își face loc o tipă la vreo 55 de ani, cu o căciulă de vulpe năpîrlită.

— Vai, ce cățel! – exclamă cucoana și, năpustindu-se asupra vlăjganului, i-l smulge din brațe și-l pupă duios pe botișor.

Buzele țuguiate a pupic lasă pe botișorul umed urme de ruj. Cățelul scoate limbuță și le linge, scheunînd satisfăcut.

— Cîți ani are? – se interesează tipa, mîngîind pe cap animalul, care s-a cuibărit cuminte la pieptul noii stăpîne.

— Atît și atît.

Cucoana i-l înapoiază, după ce-l mai pupă o dată.

Înveselit, vlăjganul îl vîră la loc în cojoc și, făcînd-o pe dulăul, hămăie întărîtat.

—     Vai, vai! – țipă ascuțit doamna, fii cuminte, cuțulache!

Vlăjganul se mai uită spre ea de cîteva ori, după care, schimbînd tonul, zice scurt, ca și cum ar soma:

— Dă-mi și mie o țigară!

Versurile lui Ion Tomoioagă

Ion Tomoioagă din Maramureș, fost achizitor de fulgi de gîscă, actualmente pensionar, a trimis Consiliului Culturii și Educației Socialiste următorul Memoriu:

„Stimați tovarăși șefi,

Vin cu următoarele rugăminți la dumneavoastră să:

Dispuneți a fi citit acest manuscris de către un tovarăș bun, care este și lector din secția politică, care să-și dea părerea dacă este bun ori nu.

Am această rugăminte fierbinte, deoarece se zice că un doctor, prin diagnosticul dat de el la un tînăr spre a nu face armata și să fie respins de la armată, nimeni nu poate trece peste diagnosticul lui și tînărul sănătos tun nu mai face armata.

Tot așa-i și cu un redactor ori editor, dacă spune că o lucrare nu este bună, atuncea autorul nu mai are alt mijloc, decât să-și găsească singur sinuciderea sa.

Tovarășe Ministru:

Mă adresez domniei voastre, cu toată sinceritatea mea, ținînd seama că scriu pentru tineret mult care-mi este drag, și scriu pe înțelesul lui și numai poezie constructivă, poezie izvorîtă din sufletul unui poet sincer, și, în același timp, un poet care a suferit toate ororile trecutului negru, așa cum se poate vedea și din romanul meu în care sînt numai niște fragmente din viața neagră ce am avut-o în regimul trecut de exploatare, apoi, și din poezia mea se poate desprinde ura și lupta ce o duc împotriva asupritorilor.

Astfel că, dăruiesc tineretului nostru o poezie sinceră, clară și agreabilă pentru oricare cititor, nu mă afund la diferite labirinte filozofice pe care să nu le mai înțeleagă nimeni.

În concluzie: Sînt un poet adevărat, am peste 12.000 de titluri și 47 de manuscrise dactilografiate, așa cum este și acesta de față, pe care îl aveți în față. Este o avalanșă întreagă, și asta ar fi o mare mîndrie, nu numai a mea personală, ci și a tuturor minerilor din care fac parte, și mai ales a țăranilor muncitori.

Cer sprijinul domniei voastre, iar istoria va găsi acest lucru că:

Prin sprijinul domniei voastre, Ion Tomoioagă Maramureșeanul și-a putut realiza visurile sale, măcar pe o pătrime, dacă nu mai mult.“

Memoriului i-a fost anexat un manuscris, în vederea tipăririi:

„Versuri făcute de

Ion Tomoioagă, Maramureșeanul

În Sahara cea pustie

S-a deschis o librărie

Și pe firma ei scria

Te iubesc, nu mă uita!

Două mere

Două pere

Ne-ntîlnim la bere

Să iubești un fotbalist

E un lucru foarte trist.

După ce te-a sărutat

Și-a luat mingea și-a plecat!

Îți trimit din depărtare

Un buchet de lăcrămioare

Și pe fiecare floare

Cîte-o dulce sărutare.

Nu sînt Eminescu

Nici Alecsandri

Dar o amintire

Îți pot oferi.

Cînd vîntul din Sahara

Îți va bate-n părul tău

Să-ți aduci aminte

De numele meu.

Trandafir în largul mării

Te rog nu mă da uitării.

Cum dorește Dan Spătaru

Cerbul de la Festival

Așa îți doresc eu ție

Mult noroc în ideal

Cum bea căprioara

Apă rece din izvor

Așa îți urez eu ție

Mult succes în viitor.

România e o țară

Bucureștiul capitală

Eu acolo locuiesc

Și pe tine te iubesc.

Îți doresc să urci în viață

Toate treptele iubirii

Și pe drumul ce vei merge

Să-nflorească trandafirii.

Noaptea strălucește,

Stelele sclipesc,

Rîndurile mele

Aici se opresc.

Nu sînt Eminescu

Să scriu poezii

Dar sînt fericit

Ca să pot iubi.

Amintirea nu se scrie

Pe o coală de hîrtie

Ci pe-o inimă curată

Ce rămîne nepătată.

Și acum în încheiere

Mă cuprinde o durere

Și cu dorul cel mai greu

Iscălesc numele meu.

În Sahara cea pustie

Se va face-o colonie

Și cînd Nilul va seca

Eu atunci te voi uita.

Cel ce scrie-n curmeziș

Te iubește pe furiș.

În caietul delicat

Eu de scris am terminat.

Nu iubi frumosul

Că e în zadar

Iubește caracterul

Că e mai rar.

Am un buchet

Dar nu e complet

Floarea ce lipsește

Cristina se numește.

Luna strălucește,

Stelele sclipesc

Rîndurile mele

Aici se sfîrșesc.

Două mere

Două pere

Te salut, la revedere.“

Electrocutatul curios

Vasile Coloboașă, din Lamura de sub Deal, a vîrît degetele în priză ca să verifice dacă, într-adevăr, electrocutează, așa cum scria în manualul care i-a picat întîmplător în mînă. Vasile Coloboașă a lucrat pînă nu de mult la Combinatul Avicol din Țuțurleasa, Secția de verificare a esteticii ouălor. După ce Combinatul a dat faliment, deoarece i s-a tăiat apa pentru neplata facturii, iar găinile, însetate, au început să facă ouă mai mici, Vasile Coloboașă a rămas șomer.
Nevastă-sa îl tot bătea la cap să-și caute de lucru. El însă n-avea nici un chef să mai muncească. Și-a propus mai întîi să dea lovitura la un joc televizat de bingo. Cum nu i-a ieșit nimic, s-a gîndit să se facă fizician atomist, pentru a putea emigra în SUA, unde – a aflat el de la televizor –  meseria asta era extrem de căutată. Frunzărind manualul de Fizică al celui mic, a descoperit fenomenul electrocutării.

Pozele celor carbonizați de curentul de înaltă tensiune l-au făcut extrem de curios.

Și și-a vîrît degetele în priză!