„Sunt nu numai ziarist, ci și prozator, eseist, istoric, reporter de călătorie.” (Ion Cristoiu)

Anul 2 / Numărul 28 / Săptămâna 8 – 14 august 2022


Comentariile mele de altădată…

Editorial publicat în Evenimentul zilei nr. 127, anul I, marți, 17 noiembrie 1992, la rubrica „Evenimentul zilei văzut de Ion Cristoiu“ Am mai scris şi altă dată că instaurarea democraţiei în România depinde fundamental de oameni. Putem avea noi Constituţia cea mai democratică din lume. Putem avea noi instituţii ale statului de drept care mai de care mai mîndre şi mai frumoase. Putem avea noi legi dintre cele mai solide care să vegheze la buna funcţionare a acestor instituţii.

Continuați lectura >
Jurnalul gîndurilor mele

Lecturi intense din Cumpăna luminilor, cărțoiul lui Nicolae Jianu, premiat în 1952. Dincolo de fișele pentru Istorie – personaje robot în materie de Muncă, încropeli cînd vine vorba de psihologie, substituirea nevoilor materiale cu cele revoluționare – remarc teza sinistră a Epocii: Nu sînt greșeli ci doar acțiuni dușmănoase. E mai mult decît interesant că, deși imensa majoritate a oamenilor muncii își vedeau de treburi, numărul dușmanilor poporului creștea de la o zi la alta:

Continuați lectura >
Minutul de istorie
Lumea văzută de un român rupt în fund

Ghidurile ţin neapărat să mă convingă că Plaza Major, unul din locurile cele mai turistice ale Madridului, oferă celui dispus – prin intermediul a 437 de balcoane ale celor 136 de case înconjurătoare – spectacolul Pieţei, un soi de ogradă atingînd mărimea unui hectar de islaz comunal. Actualmente locuite, casele nu permit turiştilor să ia loc la balcon şi să se uite la cele ce se întîmplă în Piaţă. În schimb, graţie numeroaselor cafenele în aer liber din latura dreaptă a Pieţei, clientul poate consuma nu numai spectacolul clădirilor vechi, unele dintre ele, zice-se, celebre.

Continuați lectura >
Proza

Din cînd în cînd, noaptea, mă trezesc din somn mieunăturile lui Totolici. Au ceva ultradramatic. Așa vor fi sunat strigătele celor închiși la Lublianka în prima noapte. Sau ale lui Edmond Dantes în nopțile din Chateau dʼIf. Soția spune că vrea să-i dăm drumul afară. Cum adică? întreb eu, pragmatic. Am vîrît în el 20 de milioane de lei cu tratamentul, cu internarea, deși mai strănută încă. Păi, dacă-l lovește o mașină se duc pe apa sîmbetei, cît ai clipi, 20 de milioane de lei! Soția îmi aruncă o privire ucigătoare.

Continuați lectura >
Serialul nostru

Procesul mitropolitului Ghenadie pasionase lumea româ-nească poate tot atâta cât o pasionase, la vreme, evenimentul Unirii. Sentimentul public rănit de nedreptatea ce simțea că se face înaltului ierarh, al cărui rest de viaţă s-a scurs în caritate și binefaceri, reacționa viguros împotriva guvernului Sturdza. Opoziția, apoi, indignată de calomniile ce se culegeau împo-triva chiriarhului[1] până și din fundul ocnelor, prinsese prilejul să pornească acțiunea de răsturnare.

Continuați lectura >
Cărțile de pe raft
Un dictator nefericit
Jurnal de călătorii
Barcelona – capitala Cataloniei (partea a II-a)